თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
(359) 22 23 38
  • სამშვილდე
    სამშვილდე
  • მანგლისის სიონი
    მანგლისის სიონი
  • ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი
    ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი

#

სახელი, გვარი

ტელ.:

თანამდებობა

1

მანანაიოსელიანი

555 45 83 72

( პროპორციული)

2

ელგუჯაწიკლაური

599 70 98 81

( პროპორციული)

3

ნაირაებრალიძე

599 52 27 19

( პროპორციული)

4

ზურაბდალაქიშვილი

595 22 53 11

( პროპორციული)

5

გიორგიმელიქიშვილი

599 08 60 55

( პროპორციული)

6

თეიმურაზწიკლაური

599 08 60 04

( პროპორციული)

7

ჯულიეტადარჯანია

577 95 47 17

( პროპორციული)

8

ირაკლიბაჯიაშვილი

599 25 62 10

( პროპორციული)

9

ნუნუნათობიძე

599 08 60 03

( პროპორციული)

10

თამაზიაფციაური

571 50 09 35

( მაჟორიტარი )

11

ლევანქოჩქიანი

599 08 60 49

( მაჟორიტარი )

12

სიმონწიკლაური

599 08 60 51

( მაჟორიტარი )

13

ზურაბწიკლაური

599 52 27 00

( მაჟორიტარი )

14

სვეტლანაჯირაშვილი

577 95 47 12

( მაჟორიტარი )

15

რამაზგულბანი

599 08 60 53

( მაჟორიტარი )

16

გოჩაგოგიჩაიშვილი

599 78 39 96

( მაჟორიტარი )

17

მერაბიღაღეთაშვილი

551 71 14 95

( მაჟორიტარი )

18

გიორგიფიჩხულაშვილი

599 08 60 54

( მაჟორიტარი )

19

გიორგიდავითაშვილი

599 08 60 02

( მაჟორიტარი )

20

ირაკლიგუჯეჯიანი

599 38 08 88

( მაჟორიტარი )

21

ოთარილონდარიძე

596 77 41 41

( მაჟორიტარი )

22

მერაბგერლიანი

599 33 00 08

( მაჟორიტარი )

23

ნიკაქარქუზაშვილი

599 08 60 01

( მაჟორიტარი )

24

გურგენსტეფანიანი

599 93 78 32

( მაჟორიტარი )