თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
(359) 22 23 38
  • სამშვილდე
    სამშვილდე
  • მანგლისის სიონი
    მანგლისის სიონი
  • ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი
    ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ა. ა. ი. პ.

 ა.ა.ი.პ.  ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა” 
დირექტორი  -  ზეინაბ აბულაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 599 52 27 17;
ელ. ფოსტა: centri.kulturis@yahoo.com
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლის წესდება


 ა.ა.ი.პ. ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა“
დირექტორი - ზურაბ ბაბლუანი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 577 71 69 53
ელ. ფოსტა: tetritskarosportuliskola@yahoo.com
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის წესდება


 ა.ა.ი.პ.  ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“
დირექტორი  -  ნატალია ბეგიაშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 593 05 87 83
ელ. ფოსტა: natalia.begiashvili@yahoo.com
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის წესდება


ა.ა.ი.პ. ,,თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
დირექტორი  - თემურ ბექაური
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 595 62 95 46
ელ. ფოსტა: tetritskaromuzeumi@yahoo.com
თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის წესდება


 ა.ა.ი.პ. ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება-კულტურის ცენტრი”
დირექტორი - ზამირა ხაჭვანი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 599 91 86 12
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება-კულტურის ცენტრის წესდება


 ა.ა.ი.პ. ,,თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა”
დირექტორი - მანანა ბაიდარაშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 591 41 54 19
ელ. ფოსტა: tetritskarosamusikosk@gmail.com
თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის წესდება


ა.ა.ი.პ. ,,მანგლისის სამუსიკო სკოლა”
დირექტორი  -  ქეთევან წიკლაური
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 599 21 33 83
ელ. ფოსტა: mqavtaradze829@gmail.com
მანგლისის სამუსიკო სკოლის წესდება


 ა.ა.ი.პ. ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილო“
დირექტორი  -  თამარ წულუკიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 593 44 92 58
ელ. ფოსტა: tmmsne@yahoo.com
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს წესდება


 ა.ა.ი.პ. ,,თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
დირექტორი  - კლიმენტი იოსელიანი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 599 56 91 55
ელ. ფოსტა: tetritcyaro_saz.jandacva@yahoo.com
თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის წესდება 


ა.ა.ი.პ.  ,,თეთრიწყარო -წყალი“
დირექტორი  -  გია გოცირიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 577 95 47 53;
ელ. ფოსტა: tetritskali@gmail.com
თეთრიწყარო - წყალის წესდება

 


შ.პ.ს. ,,თეთრიწყარო ტრანსი“ 
დირექტორი  -  ატო თამლიანი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.:  599 27 29 77
ელ. ფოსტა: 
თეთრიწყარო ტრანსის წესდება


 შ.პ.ს.  ,,თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“
დირექტორი  - თამაზ ბექაური  
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.:  577 95 05 04;
ელ. ფოსტა: kdstetri@yahoo.com
თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის წესდება