თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
(359) 22 23 38
  • სამშვილდე
    სამშვილდე
  • მანგლისის სიონი
    მანგლისის სიონი
  • ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი
    ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე:
ლერი ლონდარიძე
ტელ.: 599 77 28 99

 

წევრები:

ავთანდილ მუხაშავრია
ტელ.: 599 08 60 48

მანანა იოსელიანი
ტელ.: 555 45 83 72

ოთარი ლონდარიძე
ტელ.: 596 77 41 41

თამარ დალაქიშვილი
ტელ.: 577 95 50 99

გიორგი დავითაშვილი
ტელ.: 599 08 60 02

სვეტლანა ჯირაშვილი
ტელ.: 577 95 47 12

ნიკა ქარქუზაშვილი
ტელ.: 599 08 60 01

გიორგი მელიქიშვილი
ტელ.: 599 08 60 55