თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
(359) 22 23 38
  • სამშვილდე
    სამშვილდე
  • მანგლისის სიონი
    მანგლისის სიონი
  • ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი
    ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი

გამგებლის თანაშემწე
ლელა გიგაური

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 599 52 27 30
ელ.ფოსტა: lgigauri@tetritskaro.gov.ge

დაბადების თარიღი: 2  აპრილი,  1987 წელი

განათლება

2005-2009წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, სპეციალობა - ქიმია (ბაკალავრი)

სამუშაო გამოცდილება

01.08.2014 - დღემდე, გამგებლის თანაშემწე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 
01.01.2014 - 01 09.2014  -  ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 
01.02.2013 – 01.12.2013 - ეკონომიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 
01.02.2011 01.02.2013 წწ -  სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი,

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2009 - 2010 წწ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის ,მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის ეროვნულისამსახური, 
სურსათის უვნებლობის და ხარისხის მართვა, სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა.